Lokalaftale om arbejdstid indgået i Faxe Kommune

Lokalaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasselærere indgået i Faxe Kommune

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle jer, at Faxe Kommunes Økonomiudvalg i aftes den 3. april 2019 vedtog den nye arbejdstidsaftale for lærerne og børnehaveklasselærerne, som Faxe Kommune og Lærerkredsen Faxe Vordingborg er blevet enige om. Arbejdsaftalen er med virkning fra skoleåret 2019/2020. 

Arbejdstidsaftalen er et resultat af et godt samarbejde og forhandlingsklima, hvor jeres rammer for arbejdet og jeres arbejdsmiljø har været i fokus. Med aftalen er vi med til at sætte retningen for et fælles skolevæsen i Faxe kommune, hvor vi får endnu bedre vilkår for det, vi alle er optagede af – at give eleverne det bedste.  

Konkret er vi blandt andet blevet enige om et undervisnings max på 790, attraktiv to års ordning til nyuddannede lærere, samt et minimum for teamsamarbejdet.

Vi er enige om, at vi vil fortsætte det gode samarbejdsklima, og som en konkret udmøntning af dette, har vi i bilaget til arbejdstidsaftalen beskrevet fire områder/ emner, hvor vi vil samarbejde særlig tæt i den kommende tid. Det drejer sig om styrket forældresamarbejde, fastholdelse af nuværende lærere, vurdering af undervisningstiden samt se på mulige forslag til afbureaukratisering af skolernes hverdag.

Vi glædes over, at vi sammen har en ny lokal arbejdstidsaftale, der giver jer gode rammer for arbejdet og samtidig sætter retning for et fælles skolevæsen i Faxe Kommune til gavn for både jer og eleverne. Vi har vedhæftet aftalen her sammen med en opfordring til at læse den.

Tillykke til os alle – og rigtig god dag til jer.


Bedste hilsner 

Rikke Westergaard
Centerchef Center for Børn og Undervisning

Mette Brendstrup Laursen
Formand Lærerkredsen Faxe Vordingborg

FAKTA

  • I lokalaftalen er der: 
  • Klare mål
  • Et styrket professionelt råderum for lærerne
  • Tydelige rammer for det fælles skolevæsen, herunder for teamsamarbejde, opgaveoversigter, undervisning og forberedelse 
  • Attraktive forhold for nyuddannede og nyansatte lærere
  • Et undervisningsmax for den enkelte lærer og børnehaveklasseleder på 790 timer ift. det udvidede undervisningsbegreb.      
  • En forberedelsesfaktor på 0.475 pr. undervisningstime
  • Præcise aftaler ved efter- og videreuddannelse
  • Aftalt et videre forløb omkring styrket forældresamarbejde, fastholdelse af ansatte lærere og afbureaukratisering.

Emner

Målgruppe