Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen:

Formand

Mette Brendstrup Laursen

MEBR@dlf.org

Mobil: 23 35 40 80

Fællestillidsrepræsentant Vordingborg

Kongresdelegeret

Kontakt til senior60/fraktion4

Kontakt til LL Lærerstuderendes Landskreds

Kontakt til børnehaveklasselederne

Uddannelse af tillidsvalgte.

Insite
Facebook

 

Næstformand

Stine Baad Clausen

SBCL@dlf.org

 

Fællestillidsrepræsentant
Faxe

Kongresdelegeret

Kursusansvarlig

Uddannelse af tillidsvalgte

Arrangementer

 

 Kredsstyrelsesmedlem
 

 Heidi Buhl Olsen

 HBOL@dlf.org

 

 

Kongresdelegeret


Kredssamarbejde Arbejdsmiljøforum (tovholder)

Arbejdsmiljøansvarlig

Undersøgelser og dokumentation

   

 

 

 Kredsstyrelsesmedlem

Marianne Tetsche 
Glistrup

 MTGL@dlf.org

1. Suppl. Kongresdelegeret

Kasserer

Kredssamarbejde Kursusforum

Undersøgelser og dokumentation

 

Kredsstyrelsesmedlem
 

Tanja Egevang Hansson

TEHA@dlf.org