Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen:

Formand

Mette Brendstrup Laursen

MEBR@dlf.org

Mobil: 23 35 40 80

Fællestillidsrepræsentant Vordingborg

Kongresdelegeret

Arrangementer

Medlemsinvolveringer

Kontakt til senior60/fraktion4

Kontakt til LL Lærerstuderendes Landskreds

Kontakt til børnehaveklasselederne

Uddannelse af tillidsvalgte.

Insite
Facebook

 

Næstformand

Stine Baad Clausen

SBCL@dlf.org

 

Fællestillidsrepræsentant
Faxe

Kongresdelegeret

Kursusansvarlig

Uddannelse af tillidsvalgte

Arrangementer

 

 Kredsstyrelsesmedlem
 

 Heidi Buhl Olsen

 HBOL@dlf.org

 

 

Kongresdelegeret

Arrangementer

Kredssamarbejde Arbejdsmiljøforum 

Arbejdsmiljøansvarlig

Undersøgelser og dokumentation

   

 

 

 Kredsstyrelsesmedlem

Marianne Tetsche 
Glistrup

 MTGL@dlf.org

1. suppleant kongresdelegeret

Kasserer

Arrangementer

Kredssamarbejde Organisationsudvalget

Undersøgelser og dokumentation

 

Kredsstyrelsesmedlem
 

Tanja Egevang Hansson

TEHA@dlf.org

2. suppleant kongresdelegeret

Opgaveoversigter

Arrangementer

Pædagogisk ansvarlig

Kredssamarbejde Undervisningsudvalget