Bliv medlem

Indmeldelse

Link til online indmeldelse her

 

Kontingent

Kontingentet til Kreds 60 er 372 kr. om måneden for fraktion 1 og 2-medlemmer (lærere og børnehaveklasseledere). Dette opkræves sammen med kontingentet til Danmarks Lærerforening, tilsammen 585 kr. pr. måned.
Fra. 1. oktober 2020 vil kontingentet blive opkrævet forud pr. kvartal.

For pensionister, Fraktion 4, er kontingentet 29 kr. pr. måned til Kreds 60. Dette opkræves årligt sammen med kontingentet til Danmarks Lærerforening, i alt 1.200 kr. i januar.

Et medlemskab af Danmarks Lærerforening er IKKE et medlemskab af en a-kasse.