MEDLEM Senior60 - Fraktion 4

Aktiviteter

Ved alle arrangementer, hvor ikke andet er nævnt, sørger man selv for transport – vi er selvfølgelig behjælpelig med at skabe kontakter til samkørsel. Ved senere tilmelding kan vi ikke garantere en plads, men du er altid velkommen til at kontakte os og høre, om der alligevel er plads. Ved mange af arrangementerne forpligter vi os med et deltagerantal og dermed også en økonomi, hvorfor vi er nødt til at gøre jeres tilmelding bindende. NB: Bliver I forhindret i at deltage - så meddel det i god tid – senest 14 dage før arrangementet evt. senere afbud skal gives direkte til kontaktpersonen. Vær opmærksom på at lærere, som fra og med 1. februar 2010 har valgt at melde sig ud af DLF ikke kan deltage i vores arrangementer – ej heller som gæst.