KREDS 60 Fakta om Lærerkredsen Faxe Vordingborg

Kredsstyrelsens vision

Kredsstyrelsen skal opleves som en del af en professionel fagforening præget af engagerede styrelsesmedlemmer, der med respekt, samarbejde og ordentlighed arbejder for indflydelse, arbejdsglæde og aftaler, hvor medlemmernes interesser altid kommer i første række, og hvor medlemsskabet betyder en positiv og afgørende forskel for den enkelte og for fællesskabet.